Strach ze tmy/Afraid of Darkness | Pavel Příkaský

Pavel Příkaský

Strach ze tmy/Afraid of Darkness

Galerie 207/Gallery 207, Praha/Prague 2016

Disponujeme technologiemi s téměř božskými vlastnostmi a zároveň máme strach ze tmy nebo z myší, i když víme že neznamenají nebezpečí. Čím více si technologicky prodlužujeme naše těla, tím více nám roste zviřecí ocas. Překonaný znak z naší prehistorie, který se znovu objevuje.
/
We have available technologies with an almost divine attributes and at the same time we are afraid of the dark or of a mouse, even though we know that they do not danger. The more technology we extend our bodies, the more grow us the animal’s tail. The sign which we overcame in our history and which is appearing again now.

Z výstavy Strach ze tmy, akryl na plátně, 160x250cm, 2016
moje uprava 5
Z cyklu Strach ze tmy, akryl na plátně, barvené třásně, 70x40cm, 2016
Z cyklu Strach ze tmy, akryl na plátně, 60x40cm, 2016
moje uprava 4