Pavel Příkaský

2023 Purple Membranes

Galerie U Bílého Jednorožce v Klatovech / White Unicorn Gallery Klatovy

Pavel Příkaský kontinuálně řeší zejména environmentální témata, která zpracovává a diskutuje dlouhodobě zkoumanými mytologickými příběhy. Kombinovaný typ vizuality aktuální práce, pohybující se od figurativního zobrazení směrem k čisté abstrakci, se promítá čím dál častěji také do samotné malby a přetváří autorův rukopis. Do popředí se tak dostávají barevné hmoty, struktury nebo perforace. Nezřídka jsou doplněny dalšími materiály, jako jsou třásně, pasty nebo objemové gely, skrze které expandují do prostoru mimo rámem ohraničenou plochu. Pokud přičteme autorův sílící zájem o téměř antropologické zkoumání lidského těla a pokusíme se na jeho základě interpretovat vědeckou formulaci názvu výstavy, dostaneme o ní vcelku jasnou představu.

„Fialová membrána usměrňuje světelnou energii a je součástí cytoplazmatické membrány buňky. Ta je tenkým obalem živočišné buňky a odděluje její vnitřek od vnějšího prostředí. Kontroluje pohyb látek do a ven z buňky a v zásadě ji tak chrání před vnějšími vlivy. Membrána dává buňce tvar a má vliv na její uchycení k jiným buňkám. Pomáhá v zásadě skupinám buněk formovat se společně do složitějších tkání.“

/

One long-standing subject has been environmental themes, which Příkaský has long processed and explored using mythological stories. The mixed visual nature of his latest works, in which he has been moving from figurative depiction towards pure abstraction, is ever more frequently expressed in his approach to painting, with an increased emphasis on the physical substance of the paint, on structure, and on perforation. Not rarely does he use other materials such as fringes, pastes, or gels that expand beyond the frame of the painting and out into space. If we additionally consider the artist’s growing interest in an almost anthropological exploration of the human body and on this basis try to interpret the exhibition title’s scientific formulation, we get a fairly clear idea of what it is about.

“The purple membrane directs light energy. It is part of a cell’s cytoplasmic membrane, the thin layer that separates a living cell’s interior from its surroundings and controls the movement of substances in and out of the cell, essentially protecting it from outside influences. The membrane gives cells their shape and influences their attachment to other cells. Basically, it helps groups of cells to form together into more complex tissues.”

Petr Krátký