Pavel Příkaský

2019 Pneuma

OGL / Lázně Liberec / with Miroslava Vecerova

Výstava na průsečíku klasického malířského gesta figurativní malby a současných tendencí, spojujících technický obraz s performativním výrazem lidského těla./ The exhibition presents works of a pair of artists who have been collaborating for some time now. It is created as an intersection of the classic painting gesture of figure painting and current trends, connecting technical images with performative gestures of the human body.