Díl druhý: Umělé dýchání / Part two: Fake breathing | Pavel Příkaský

Pavel Příkaský

Díl druhý: Umělé dýchání / Part two: Fake breathing, Pavel Příkaský & Miroslava Večeřová

kurátor: Eva Slunečková
Galerie KIV, Praha

video, kresba a malba genciánovou violetí, digitální fotografie / video, drawing and painting with gencian violet, digital photography

KIV_pozvankaII
wohl1
wohlII
socha
na web
wohlIV
still uneke dychani